Uzņēmuma pakalpojumos ietilpst drošības sistēmu montāža, dažādas sarežģītības pakāpes drošības risinājumiem atbilstoši pasaulē atzītiem drošības standartiem no idejas līdz projekta realizācijai. Pakalpojumu klāsts drošibas sistēmu montāžas darbiem ietver:

Sistēmu montāžas darbi

• drošības risinājumu projekta izstrādi
• daudzfunkcionālas drošības sistēmas un to uzstādīšanu
• videonovērošanu
• piekļuves kontroli
• ugunsdrošības risinājumus
• apziņošanas sistēmas
• elektroniskās drošības sistēmas
• drošības sistēmu apkopi un uzturēšanu.

Videonovērošana

• darbinieku un apmeklētāju novērošana
• transporta kustības un preču glabāšanas novērošana
• teritorijas ieeju un stāvlaukumu novērošana
• transporta numuru atpazīšana,
• apkope un uzturēšana, u.c.

Piekļuves kontrole

• telpu, īpašuma un informācijas drošības kontrole
• piekļuves līmeņu, kontrolējamo durvju un lietotāju grupēšana
• personas laika un atrašanās vietas reģistrēšana uzņēmuma telpās vai teritorijā
• nesankcionētu darbību fiksēšana – ieejas kartes nodošana citai personai, durvju neaizvēršana, u.c.
• apkope un uzturēšana

Apziņošanas sistēma

• projekta izstrāde un sistēmu uzstādīšana
• apkope un uzturēšana

Ugunsdrošības risinājumi

• projekta izstrāde un sistēmu uzstādīšana
• projekta nodošana un saskaņošana ar VUGD
• apkope un uzturēšana

Elektroniskās drošības sistēmas

• tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšana un apkope
• aizsardzība ugunsgrēka, gāzes noplūdes, plūdu gadījumā un nesankcionētas personu iekļūšanas gadījumā.