SIA “Secure Solutions” nodrošina objekta nepieciešamās un optimālās drošības sistēmas novērtēšanu, kas iekļauj:

 • apsargājamā objekta stāvokļa sistemātisku analīzi, ārējo un iekšējo draudu avotu noteikšanu;
 • operatīvā stāvokļa izpēti apsargājamajā objektā ar mērķi nepieļaut ārkārtas situācijas iestāšanos;
 • sadarbības plānu un shēmu sagatavošana ārkārtas situācijām sadarbībā ar tiesībsargājošām iestādēm;
 • konfidencialitātes nodrošināšanu uzņēmuma darbībā, nepieļaujot svarīgas informācijas noplūdi;
 • speciāla mehānisma izveidošanu, lai operatīvi reaģētu uz draudiem;
 • draudu noteikšanu un novēršanu uzņēmuma darbiniekiem un resursiem;
 • rekomendāciju un konsultāciju sniegšanu.

  Tāpat SIA “Secure Solutions” sniedz priekšlikumus par drošības līmeņa optimizāciju un paaugstināšanu, balstoties uz inženiertehnisko novērtējumu:

 • objekta atrašanās vieta novērtēšana – blakus esošas ēkas, ceļi;
 • objekta perimetra apsekošana; vārtu, durvju, norobežojuma esamība un stāvoklis;
 • piekļuves kontroles sistēmas trūkumu noteikšana;
 • apgaismojuma pārbaude nakts laikā (nepieciešama videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai);
 • citu potenciālu draudu noteikšana.

  Izstrādājot drošības sistēmu un priekšlikumus, tiek ņemtas vērās klienta vēlmes, nepieciešamā dokumentācija, kā arī apsardzes darbības organizēšana saskaņā ar LR noteikumiem.