SIA “Secure Solutions” piedāvā apziņošanas sistēmas projektēšanu, izbūvi un uzturēšanu.

Apziņošanas sistēma ir svarīga gadījumos, kad sabiedriska tipa ēkā ir izveidojusies bīstama situācija un ir nepieciešams sniegt paziņojumu tās apmeklētājiem, līdz ar to šī sistēma ir aktuāla tiem klientiem, kas pārvalda sabiedriska tipa ēkas un veikalus, ko ik dienas apmeklē liels apmeklētāju un darbinieku skaits.

Apziņošanas sistēmu lielākoties lieto kopā ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu, jo, izmantojot balss paziņojumus, ir iespējams efektīvi organizēt evakuāciju.

Mūsu kompānija piedāvā apziņošanas sistēmas no sekojošiem ražotājiem: